Magazín
o obchodu a exportu
7000 ks výtisků k manažerům firem
 • TRADE NEWS
 • O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Kontakt
 • Fotka Ivana Bozděchová
  Magazín TRADE NEWS moudře překračuje své obzory.

  Ivana Bozděchová

  „Dostane-li se magazín TRADE NEWS do ruky člověku tak obchodem, podnikáním či živnostmi všech rozměrů nedotčenému jako bytostně humanitně a lingvisticky orientovanému pedagogovi mého ražení a zaujme-li jej, ba přímo nadchne, znamená to, že sympaticky (a moudře) překračuje své obzory, že je přitažlivý, kvalitní a výjimečný. Na první i hlubší pohled obsahově rozmanitý v setrvalém řádu pravidelných rubrik a tematických okruhů, zajišťujících návaznost i snazší orientaci, vzhledem, především fotografiemi, krásný a celkově budící důvěru, zvědavost i respekt. Respekt k práci všech tvůrců nadaných schopností nadhledu i smyslem pro detail, respekt k poctivosti redaktorů předkládajících informace, za nimiž jsou hodiny úsilí, hledání a nalézání. TRADE NEWS je časopis plný inspirací, setkávání a poznávání, v jehož společnosti je dobře.“

  Doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc., působí na Filozofické fakultě UK, aktuálně v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace. Má pedagogické zkušenosti ze zahraničních univerzit, například z University of Nebraska at Omaha nebo Stanford University v USA či Hankuk University of Foreign Studies v jihokorejském Soulu. Je členkou řady odborných institucí doma i v zahraničí.

  zpět na další reference