Magazín
o obchodu a exportu
7000 ks výtisků k manažerům firem
 • TRADE NEWS
 • O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Kontakt
 • Fotka Ilja Mazánek
  Rovnováha mezi obsahem a formou. To je TRADE NEWS

  Ilja Mazánek

  „Již staří Řekové poukazovali na nutnost, aby konečné dílo bylo v rovnováze mezi obsahem a formou. Toto lze jednoznačně tvrdit o magazínu TRADE NEWS. Články jsou velmi dobře odborně koncipovány a přibližují čtenářům a odborné veřejnosti problematiku jak z teoretického pohledu, tak i z pohledu obchodně-ekonomické praxe. Neméně důležitým aspektem je skutečnost, že jsou publikovány články zabývající se jak aktuálními ekonomickými tématy, tak i záležitostmi, které jsou pro podnikovou sféru životně důležité a často obsahují inspirativní řešení a náměty. Toto vše je doprovázeno kvalitní grafikou, která jen potvrzuje velmi pozitivní výsledný efekt. Držím palce do další úspěšné aktivity.“

  Ilja Mazánek je bývalým seniorním diplomatem, dnes působí jako obchodní ředitel společnosti Transcon Electronic Systems a je rovněž předsedou zahraniční sekce Hospodářské komory ČR.

  zpět na další reference