Magazín
o obchodu a exportu
7000 ks výtisků k manažerům firem
 • TRADE NEWS
 • O vydavateli
 • Reference
 • Ceník
 • Archiv
 • Kontakt
 • Fotka Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
  Význam TRADE NEWS vidím v tom, že oslovuje střední vrstvy.

  Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

  „V posledních letech jsem publikoval tři knihy zabývající se problematikou středních vrstev. Domnívám se totiž, že právě zde leží klíč k hledání řešení mnoha dnešních problémů. Je historickým faktem, že vždy, když bylo drobné a střední podnikání ohroženo, ať již zásahy politickými, či ekonomickými krizemi, mělo to fatální následky pro celou společnost. Střední vrstvy navíc zabraňují ostré polarizaci, která by nastala, pokud by ekonomika byla ovládnuta pouze velkými firemními kolosy a velkými finančními spekulacemi.

  Drobní a střední podnikatelé jsou tím, co v zemi zůstane, když velké firmy odejdou a finanční spekulace se zhroutí. Význam dvouměsíčníku TRADE NEWS vidím v tom, že oslovuje právě ty, kdo jsou tak nezbytní pro uchování nejen dynamiky ekonomického života, ale i vitality občanské společnosti a perspektiv demokracie.“

  Prof. PhDr. Jan Keller, CSc., vysokoškolský pedagog a publicista. Od roku 2000 působí jako profesor sociologie na Fakultě sociálních studií Ostravské státní univerzity. Přednáší pravidelně na univerzitě v Lille a nepravidelně na univerzitách v Trentu a Barceloně. Je autorem řady odborných i popularizačních knih z oblasti sociologie a environmentalistiky.

  zpět na další reference